Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Ultimate Events, se sídlem U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ:46947205, DIČ: CZ6909053789 (dále jen „Ultimate Events“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Společnost Ultimate Events zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Ultimate Events (http://www.ultimatedakar.cz/).

Zpracování osobních údajů pro účel zasílání novinek

V případě zájmu návštěvníka stránek o zasílání novinek a dalších obchodních sdělení, bude Ultimate Events za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy v rozsahu emailové adresy. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje návštěvníka Ultimate Events začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro zasílání novinek své údaje a následně dokončí proces kliknutím na odkaz zaslaný na dotyčnou e-mailovou adresu. Nebude-li tímto způsobem přihlášení k odběr obchodních sdělení dokončeno, údaje zadané návštěvníkem do formuláře budou za účelem zasílání obchodních sdělení zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu (souhlas je zcela dobrovolný). Odhlásit se lze přímo kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu nebo skrze kontaktní formulář dostupný na adrese http://www.ultimatedakar.cz/kontakt/.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost SmartSelling a.s., která nám pomáhá s rozesíláním elektronické pošty, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Ultimate Events nevyužívá.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů skrze kontaktní formulář

Pro zodpovězení dotazů adresovaných společnosti Ultimate Events bude společnost Ultimate Events zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Ultimate Events zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Ultimate Events). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Ultimate Events dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Ultimate Events nebyla schopna dotaz vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory používá společnost Ultimate Events pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek a vyhodnocování návštěvnosti. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Další služby, které používáme na našich webových stránkách

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Ultimate Events následující služby:

Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Ultimate Events či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na společnost Ultimate Events jakýmikoli prostředky, včetně kontaktního formuláře dostupného na adrese http://www.ultimatedakar.cz/kontakt/.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 2.4.2018.